Lesmedium

autor: neznámy
Čo robiť? V urbáre sa už roky nedarí zvolať dostatok ľudí na zhromažďenie.
sekcia: Archívne fórum, 21.11 2013 18:36
autor: neznámy
Ak by ste boli urbárom, ktorý ako tak prosperuje, tak by som oslovil urbárnkov, že bude musieť k likvidácii spoločenstva, čo by znamenalo, že spoločná nehnuteľnosť by sa dostala do spravovania Slovenského pozemkového fondu a nemali by z urbáru nič.
Tiež by som ich vyzval, ak sa nemôžu dostaviť na valné zhromaždenie, aby zvážili, či by nemohli dať niekomu splnomocnenie na zastupovanie.
A po tretie, možno, že by pomohol len malý prieskum o tom, či obdobie pre zvolávanie zhromaždenia vyhovuje.
22.11 2013 10:12