Lesmedium

Zmena a zrušenie chráneného územia

autor: xy
V zmysle § 53, ods. 1, zákona č. 543/2002 Z.z. pri zmene a zrušení osobitne chránenej časti územia a krajiny je rozhodujúca a smerodajná vôľa a konanie vlastníka alebo nájomcu?
sekcia: Archívne fórum, 20.11 2013 10:35
Zatiaľ nie sú žiadne reakcie na túto tému