Lesmedium

združenie vlastníkov

autor: neznámy
Sme združenie súkromných vlastníkov lesa. Je potrebné aby vstup do pozemkového spoločenstva podpísali všetci vlastníci ?
sekcia: Archívne fórum, 1.11 2013 10:44
autor: alaveso
Podľa zákona 97/2013 som názoru, že všetci vlastníci tých parciel, ktorý so svojím majetkom pozemkov vstupujú do pozemkového spoločenstva. Samozrejme na Slovensku väčšina pozemkov sú v podielovom spoluvlastníctve, kde si myslím že za súhlas vlastníka v podielovom spoluvlastníctve sa riadi občianskym zákonníkom o spoločnej veci a tu teda by mal postačovať súhlas nadpolovičnej väčšiny spoluvlastníkov pozemku v podielovom spoluvlastníctve.
1.11 2013 17:14
autor: neznámy
Alaveso má pravdu
§ 4 zákona 97/2013 "...O založení spoločenstva rozhodujú vlastníci spoločnej nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou hlasov počítanou podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov alebo všetci vlastníci spoločne obhospodaro- vaných nehnuteľností; ..." Ak tomu dobre rozumiem, tak ste združenie, ktoré vzniklo podľa zákona o združovaní.Teda po roku 1989 a do roku 1993 a ide vo vašom prípade o vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností.
Čo znamená, že všetci vlastníci. Nakoľko má Alaveso pravdu aj v tej ďalšej časti neviem, ale asi vie o čom píše.

Navrhovaná novela by mala zmeniť počet potrebných vlastníkov. Však niekde by sa spoločenstvo vôbec nedalo založiť. Adresy v LV nemusia sedieť so skutočnosťou a nájdu sa aj iné dôvody.
1.11 2013 19:05
autor: neznámy
Čo ak niektorí spoluvlastníci nebudú súhlasiť aby sa stali členmi? Ručia členovia za prípadné dlhy pozemkového spoločenstva? Terajší zákon to neuvádza.
3.11 2013 14:50
autor: neznámy
Tak to je otázka, ktorú hodno položiť na web stránke ministerstva. Hneď na začiatku je fórum, kde odpovedajú pracovníci ministerstva. O tých ďalších mám taký dojem, že to je len tak medzi nami. Podobne ako toto fórum.
4.11 2013 17:20