Lesmedium

Nevyplatenie dividend

autor: Baštek
Dobrý deň, rád by som poznal Váš názor. Môj pradedo vlastnil pozemok vo výmere cca 18 ha, postupným dedením zostalo mojej mame 5/16 z neho, teda cca 5,6 ha, ktorej vlastníctvo bolo napadnuté. Bohužiaľ počas súdneho sporu zomrela a ja ako jediný dedič som získal všetko, teda okrem tejto parcely, lebo na LV bola uložená plomba - prebieha stále súdny spor. V združení lesomajiteľov mi bolo oznámené, že pokiaľ sa súdny spor neukončí a nepreukáže sa právoplatné vlastníctvo podielu mojej matky, nemám nárok si podať dodatočné dedičské konanie a nemám nárok na dividendy. Tomu by som rozumel, avšak taktiež mi bolo povedané v združení, že dividendy za tento čas - pokiaľ sa nepreukáže vlastníctvo a neprededím si to - prepadnu v prospech štátnych lesov.... je to možné? ďakujem
sekcia: Archívne fórum, 15.10 2013 19:14
autor: neznámy
Z uvedeného vypliva ,že podiel je v združení . Tak prečo by mali dividendy prepadnúť v prospech ŠL?
17.10 2013 21:04
autor: neznámy
Ak je Vaša matka vedená na liste vlastníctva a má na ňom uvedený datum narodenia a adresu trvalého pobytu je tzv. známou vlastníčkou aj keď je nebohá. V takom prípade sa dividendy evidujú na jej meno ako tzv. depozit. Ide o jej pohľadávku voči združeniu. Túto pohľadávku Vašej matky si môžete uplatniť v dedičskom konaní. To predpokladá, že Vám združenie uvedie hodnotu ňou neprevzatých dividend. Aj pre uplatnenie tohto nároku platí všeobecná premlčacia lehota troch rokov. To znamená, že združenie môže odmietnuť vyplatenie dividend za viac ako tri posledné roky. Samozrejme ak súd rozhodne, že nie je vlastníčkou neprináležia jej ani príslušné dividendy. Dividendy všaku určite neprepadnú v prospech štátnych lesov.
18.10 2013 12:06
autor: neznámy
Jozef1, tiež ma zaujala otázka Bašteka. Pokiaľ by išlo o bežný prípad s tvojou odpoveďou by sa dalo bezvýhradne súhlasiť. Hlavne s vysvetlením, že štátne lesy sú mimo, lebo nejde o neznámeho vlastníka a platí 3 ročná premlčacia lehota. Akurát by som doplnil upresnenie, že by do úvahy prichádzal ak nie depozit po jeho mame, tak po niektorom zo starých rodičov, ak už ten bol členom združenia.

A bezvýhradne nesúhlasím preto, že výnimočnosť prípadu vidím v tom, že údajne prebieha súdny spor.

A nadhadzujem podotázku, či sa o dobu trvania súdneho sporu, alebo akého koľvek úkonu premlčacia lehota nepredlžuje?

A idem ešte ďalej už s otázkou na Bašteka. Po smrti mamy sa súdny proces neukončil s tým, že vy ste nastúpili po nej ako účastník konania? Pokiaľ ide o konaniach na súde je moje právne povededomie nulové. Preto sa pýtam.
Lebo predpokladám aj taký vývoj, že smrťou mamy (ak sa o smrti súd dozvedel) sa súdny proces ukončil. A tí čo sa mali postarať o zrušenie plomby na to pozabudli.
Už som sa dostal do oblasti dohadov a špekulovania a preto končím.
19.10 2013 13:45
autor: neznámy
Ďakujem za vyjadrenia. Pre doplnenie, súd sa vyhral, už len čakám, kedy prebehne dodatočné dedičské konanie - odhadujem, že až budúci rok to budem mať ja na liste vlastníctva. Následne sa urobí zmluva medzi mnou a združením lesomajiteľov a budem dúfať a veriť, že za ten čas mi buď združenie z nejakého depozitu vyplatí spätne alebo sa nejakou inou formou dostanem k momentálne pre mňa nedostupným dividendám.
23.10 2013 13:59
autor: neznámy
odporúčal by som ešte pre istotu preveriť stanovy /ak sú/ užívaťelov lesa,lebo môže vzniknúť alternatíva,že dividendy ,, podielníkov nevybraných cca do 1 roka sa použijú na pestebnú činnosť.Alebo niečo podobné.
24.10 2013 9:52