Lesmedium

97/2013

autor: martinflorek
Chcem sa opýtať či sa musí upraviť zakladajúca zmluva podľa 97/2013 alebo len stanovy?
sekcia: Archívne fórum, 22.9 2013 11:33
autor: neznámy
Základným dokumentom upravujúcim právne pomery pozemkového spoločenstva ako právnickej osoby je zmluva o pozemkovom spoločenstve. Podľa § 31 ods. 5 zákona č. 97/2013 sú pozemkové spoločenstva založené podľa doterajších predpisov povinné prispôsobiť svoje právne pomery ustanoveniam tohto nového zákona a to do 28.2.2014. Je teda nevyhnutné aby obsah zmluvy o pozemkovom spoločenstve bol do uvedeného termínu v súlade so zákonom č. 97/2013. V opačnom prípade takáto zmluva zo zákona stráca platnosť a zo zákona sa takéto pozemkové spoločenstvo ruší ( § 31 ods. 9 ).
26.9 2013 9:18
autor: alaveso
Úplný súhlas s vyjadrením Jozefa1. Ak môžem ešte doplním, že pokiaľ zmluva obsahuje podrobnosti o spôsobe voľby, odvolávaní orgánov spoločenstva a pod. (viď § 5 ods. 2 zákona č. 97/2013) tak čiste teoreticky spoločenstvo ani nemusí mať prijaté stanovy a naviac stanovy nepodliehajú zápisu a zmenám v registry (§ 23 zákona č. 97/2013) na obvodnom lesnom úrade resp. od 01.10.2013 okresnom úrade - pozemkovom a lesnom odbore.
26.9 2013 18:03
autor: neznámy
dakujem
2.10 2013 13:36
autor: neznámy
nesúhlasím celkom s predchádzajúcim príspevkom, pretože § 5 ods.2 zákona 97/2013 je uvedené, že spoločenstvo vydá stanovy, čo znamená že ich musí vydať, pretože zákon neuvádza formuláciu že môže vydať alebo prijať stanovy
4.11 2013 11:00