Lesmedium

Kto a podľa čoho po roku 1989 vytíčil hranice novovovzniknútych Katastrov?

autor: autor Ondro / neprihlásený/
Prečo bolo potrebné rozdeliť parcelu do dvoch katastrov, keď nová hranica nemá žiadne zdôvodnenie, nekopíruje žiadnu prirodzenú hranicu napr. cestu, potok, hrebeň, alebo údolie? Dôsledok.

Odčlenením 7,00 ha pozemku z parcely starého katastra a pričlenením tejto časti tej istej parcely do nového katastra vznikol nový LV a tým aj 52 nových spoluvlastníkov s úplne rozdrobenou pôdou, bohužiaľ z toho skoro polovica neznámych.Mnohí aj keď sa snažia riešiť si svoj vlastnícky vzťah k pôde ani nevedia,že majú pôdu v dvoch katastroch a tak je situácia taká,že v jenom pôvodnom katastri máme spoluvlastníkov známych a v druhom novom neznámych.a ani nejavia záujem, vraj pre maličkosť si to riešiť

Takže na schôdzu budeme pozývať okrem známych vlastníkov aj pánov zo SPF.Jedna sa o katastre v obci Útekač a Kokava nad Rimavicou.

.

sekcia: Archívne fórum, 4.8 2013 12:48
autor: neznámy
Tak súdim podľa zmyslu - "mnohí ani nevedia pri riešení svojich vlastníckych vzťahov, že majú pôdu v dvoch katastroch"
Na tvoju otázku "Prečo?" je obávam sa iba strohá odpoveď - lebo katastrálny úrad, teraz už iba katastrálna správa.
Dá sa vôbec nejako proti tomu namietať? Sú nejaké páky na zvrátenie tohto stavu?
5.8 2013 11:20
autor: šimon
skúšali ste pozrieť katastrálny zákon ?
5.8 2013 13:06
autor: neznámy
ako sa deli zisk pre spolupodielnikov z prenejatych pozemkov SPF?dakujem za odpoved vopred.
15.8 2013 17:32
autor: neznámy
vyska odmien v priemere u clenov vyboru pozemkovych spolocenstiev a dozor.rád?vdaka
15.8 2013 17:36
autor: šimon
autorom geografických nickov: nechápem ako vaša otázka súvisí s hranicami novo vytýčených katastrov
16.8 2013 15:18