Lesmedium

Štátne lesy treba privatizovať

autor: Šúľok
Znova je na stole návrh na privatizáciu štátnych lesov. Povedzte si svoj názor, lesníci.
sekcia: Archívne fórum, 28.6 2013 9:37
autor: neznámy
Lesy sú reálna hodnota, peniaze fiktívna. O privatizáciu štátnych lesov je zálusk už nejakých tých 10-15 rokov. Z tohto "tichého" dôvodu boli najskôr pozlúčované podnikové riaditeľstvá a vytvorený jeden štátny podnik Lesy SR. Myšlienka a princíp fungovania tohto podniku nebol zlý, nikdy sa však reálne nerešpektoval. Nakrátko po vzniku Lesov SR, š.p. (cca po 2 rokoch) boli z úrovne MP SR robené nájazdy na tento podnik s cieľom dokázať nefunkčnosť a nehospodárnosť tohto podniku. Kontroly dokopy nič závažné nenašli, aby niečo našli, nafukovali banality (na lapači nebol papierik o kontrole; nad potokom v prebierke na pni nebola bodka - bola zošúchaná pri zbližovaní; 8 liniek v 5 ha prebierke do 50 rokov bolo nedostatočne rozčlenenie; iný porast zas nebol rozčlenení, aj keď rozčlenení bol a pod.). Toto bol taký predvoj na udalosti, ktoré sa odohrali o ďalšie 2 roky neskôr. Prepúšťanie robotníkov a lesníkov, prechod na živnosti, čiže nerešpektovanie zákona o štátnom podniku a Zakladacej listiny tohto podniku, zlučovanie správ, na vedúce posty dosadzovanie tých "pravých", z LS a OLH bol vytvorený chaos, centralizácia a rušenie i rentabilných lesných škôlok na LS, i po viac ako 100 rokoch nepretržitej produkcie, prechod na dodávateľský spôsob i činností, ktoré boli efektívnejšie a ekonomickejšie vykonávať v rámci réžie, pridelenie niektorých lesných podnikov a organizácii k Lesom SR, š.p., vytvorenie nelogických suborganizácií (OZLT), a pod. Dodávateľským spôsobom sa jednoducho v štátnych lesov vytvoril tunel v tuneli. Síce štátny podnik, vedúci predstavitelia síce štátni zamestnanci, ale reálne celý podnik mali a majú v rukách súkromníci, aj štátnych zamestnancov, peniaze sú peniaze. Štátny podnik reálne len na papieri.Samozrejme, všetko s vedomím zakladateľa, netreba komentovať, čo je za tým a s tým spojené. Permanentné zmeny v organizácii a neustále prepúšťanie jedných a priberanie nových pokračuje dodnes. Štátny podnik LPM Ulič sa k Lesom SR, š.p. našťastie pripojiť nepodarilo. Rozoberanie majetku SR predstaviteľmi Lesov SR,š.p. a ich spriaznených podnikateľov komentovať netreba. Súčasný stav štátneho podniku Lesy SR katastrófa?! A čo ďalej? Privatizácia? Čo by to dnes znamenalo? Peniaze hodnotu nemajú, čiže niekto si príde k reálnym a trvalým hodnotám len tak? Trochu sa z peňazí za privatizáciu "zalepí" štátny dlh? A čo ďalej? A odkiaľ peniaze na privatizáciu, keď reálne peniaze nemajú už ani banky? Privatizácia za vymyslené peniaze, alebo za peniaze ľudí vkladateľov? Ak si niekto myslí, že "finanční žraloci" majú veľa peňazí, ste na omyle. Len využívajú a používajú peniaze ľudí z vkladov, sporení, poistiek a pod. Je to taký tiež tunel v tuneli, preto finančná kríza (nič nie je tam, kde sa vykazuje, že je a má byť). Teoreticky, štát sprivatizuje štátne lesy = dá ich do súkromných rúk. Ako budú hospodáriť? Zvýšia cenu dreva do neúnosnej výšky pre celú spoločnosť, aby pokryli náklady a mali ešte aj zisky? Nákladové porasty a práce budú dotované z verejných zdrojov? Nákladové práce sa budú alebo nebudú robiť, alebo v akej kvalite a za minimálne finančné ohodnotenie? Na čo taká a také privatizácie, keď sa súkromné firmy dotujú aj tak z verejných zdrojov, alebo sa inak výrazne verejne ekonomicky zvýhodňujú na úkor ostatnej spoločnosti, ktorá tieto "štátne" výhody pre súkromníkov musí vykryť?! Štát je zlý vlastník a súkromník najlepší?! Nie je to tak, že prim tú hrajú osobné záujmy "verejných" ľudí a ich mecenášov? Ak by prebehla privatizácia, riadiaci personál sa ponechá? Ten personál, ktorý preukázal "schopnosť" starať sa o lesy a priviesť ich do súčasného stavu?! Alebo ostanú vo svojich funkciách za odmenu, že priviedli štátne lesy úspešne do stavu "nutnej" privatizácie?! A čo štátne lesy = chránené územia?! Ide sa prekopať celé systém chránených území a zákonodárstvo na úseku ochrany prírody?! Tabuľky "súkromný pozemok, vstup zakázaný!" už sú pripravené?! Čas radosti-veselosti sa zrejme ešte len začína. Lesu zdar!!!
28.6 2013 11:59
autor: neznámy
este tie treba rozkradnut posledny statny podnik
28.6 2013 19:26
autor: neznámy
Zlý štát je zlým majiteľom. Mlčiaci ľudia vždy vytvárajú zlý štát. Preto je treba hovoriť, nebyť ticho.
Slovenskí lesníci majú jednu charakteristickú vlastnosť , a to je, že majú strach.
1.7 2013 11:11
autor: neznámy
Konečne!
2.7 2013 21:55
autor: neznámy
Posledne čo ešte na Slovensku ostalo myslim,že Sulik fajčil travu!
2.7 2013 22:47
autor: neznámy
Aj budúci privatizér sa už nevie dočkať. Konečne! Roky ničenia štátnych lesov sa niekomu oplatilo. Veď to stálo veľa námahy a času narobiť takýto bordel.
3.7 2013 7:40
autor: neznámy
Roky čistiek poslali mimo štátne lesy niekoľko garnitúr odborníkov, a každá zmena znamenala iba zníženie odbornosti a kvality riadenia. Áno, ovocie dozrelo. Treba privatizovať, lebo sa v praxi štátny podnik neosvedčil. Neosvedčil sa preto, lebo to potrebovali tí, ktorí ho teraz chcú ako ošklbanú haraburdu privatizovať. A súhlasím...že les
níci mlčia a boja sa o robotu.
3.7 2013 8:53
autor: neznámy
Asi žiješ na Mesiaci alebo fajčíš trávu Ty,milý BRUNO.
No je ešte možné,že si volič ..ERU.
3.7 2013 16:28
autor: Cembra
Len z jedenej stredne lesníckej školy každý rok cca 60 žiakov( jedna škola a jeden rok a na Slovensku je ich? + vysoká škola vo Zvolene) ktorí nemajú prácu vďaka zlučovaniu Lesných úsekov a Lesných správ do väčších celkov...na post obyčajného lesníka je v podstate nemožné sa dostať bez známostí a ,,Bielych obálok´´... Vy čo ste sa dostali a máte miesto v podniku spamätajte sa a nedajte si vziať Vašu prácu a chlieb lebo ak sa Lesy SR sprivatizujú dopadne to tak že tí čo nebudú tancovať tak ako budú súkromníci pískať poletia ako špinavé prádlo. Nech je stav v Lesoch SR taký aký je v rukách súkromného sektoru lepší nebude to je isté. A tie ,,šviňe´´ čo sú momentálne pri korytách a za stolmi tí čo sedia v v kožených kreslách nech sa spamätajú kým je čas. Som zvedavý ako sa budú dodržiavať európske smernice a zákony o ochrane prírody. Slovenský ľud je sprostý a zdochne ako ciganský pes ošklbaný o poslednú kosť! Hanba! Nebojme sa lesníci tu ide aj o nás a predovšetkým o naše rodiny!
3.7 2013 20:19
autor: neznámy
Zdrancovať štátne lesy to by sa saskarom hodilo,ale nepodarí sa vám to!
3.7 2013 22:44
autor: neznámy
Táto téma je možno aj účelovo dopredu nahodená z dôvodu, že od budúceho roka si budú môcť pôdu (lesnú, poľnohospodársku) skupovať cudzozemci. Kto vlastní pôdu, vlastní všetko a reálne sa to rovná koniec Slovenska a tejto spoločnosti. V žalári národov zvanom EÚ o to ide. Poničiť štáty, poničiť národy a podmaniť si ich. K tým žiakom lesníckych škôl. Na Slovensku je priestor pre zamestnanie mladých a je priestor na zefektívnenie činnosti v lesoch. V Lesoch SR, š.p. je v súčasnosti napríklad úplne zbytočná úroveň generálneho riaditeľstva a i neefektívne vynaložené prostriedky na jej činnosť a personálne obsadenie. Lesné správy a vedenie správ na 10-12 tisíc ha porastovej plochy je tiež zbytočná a neefektívna vec (štatisti, vozenie sa po doline hore-dole, v prípade ich nedostatkov aj tak preberie reálnu zodpovednosť niekto iný). O unikajúcich financiách (aj keď možno vykázané na papieri, ale reálne nepoužité na činnosti), ktoré môžu byť použité na zamestnanosť, z dôvodu fenoménu zvaného korupcia, už ani nehovoriac. Každý, kto robil lesníka vie, že riadnej lesníckej roboty len na 500 ha lesa je až-až. A tak nie výnimkou, že aj v hospodárskych lesoch na rovine je vyletenej kalamity požehnane. Lebo novodobý lesník je ten, čo behá po sklade, vozí od rána do večera drevo a do hory sa ani nemá kedy dostať. Svoj úsek vidí tak v novinách na fotke po prechádzke "ochranárov". Ak štát vie nájsť financie na rôznych cirkusantov, prečo nenájde (nechce?!) financie na poriadnu lesnícku robotu pre štátne i neštátne lesy? Lesníctvo a les nie je len o ťažbe a dreve! A ešte otázka. Ak sa robia výberové konania na práce v štátnych lesoch systémom "nižšia" berie, prečo sa neurobí výberové konanie na generálneho riaditeľa, riaditeľov OZ a vedúcich LS a pod. tiež systémom "nižšia" berie? V súčasnosti je na Slovensku dosť ľudí, ktorí by tieto posty dokázali vykonávať kvalitnejšie, efektívnejšie i za nižšie finančné ohodnotenie. Finančné ohodnotenie súčasných vedúcich predstaviteľov je nadhodnotené, vzhľadom na ich pracovný výkon a kvalitu prácu, ktorú vidia všetci.
4.7 2013 10:36
autor: neznámy
Lesníci, otvorte si už raz konečne ústa ! Ak budete mlčať, les zaplače a Vy s ním.
8.7 2013 8:29
autor: neznámy
Pokiaľ ide o lesníkov Lesy SR,nemôžu si otvoriť ústa!
Ak budú mlčať,zaplače len GR.
8.7 2013 12:01
autor: neznámy
Lesníci z Lesov SR plačú každý mesiac po otvorení výplatnej pásky...
8.7 2013 18:03
autor: neznámy
Plačú iba preto, že väčšinou nepoznali nikdy tvrdý chlebík živnostníka.
Veľmi rád by som bral ich pravidelnú mesačnú výplatu.
9.7 2013 13:11
autor: neznámy
Štátne lesy treba privatizovať čo najskôr a úplne. Uź bolo dosť zlodejiny, korupcie a politických nominácií poslušných hlupákov na teplé miestečká a ku korytám.
10.7 2013 8:43
autor: neznámy
Krasne Atila,suhlasim stebou,len to je velmi zle na slovenskej privatizacii,ze to dostane do ruk nejaky pentak,a je po lesoch, za rok, maximalne dva si to,co zostalo,rozdeli par silnych jedincov,a nebude absolutne koho obvinovat za nejaky krach,alebo megapodvod,ako v kazdom jednom pripade,a uz ich bolo na slovensku tolko,ze to uz nikoho ani nezaujima,vsetci vieme dopredu,ako to dopadne,aj my co sme pri kazdej privatizacii chudobnejsi,aj aj ty co to rozkradnu,ako vsetky fabriky,polnohospodarske druzstva a vsetko,na co siahnu vytuneluju, co sa privatizovalo je skrachovane,alebo na tom bohatnu cudzinci,a dane do statnej kasi musi platit stredna vrstva,preto aby chudoba nepobila bohatych,ale ked stredna vrstva vykrvaca,co uz dlho nepotrva,skoncia aj vy-voleny.Tak je to na slovaci,statny podnik je asi mensie zlo,aj ked je tam velmi zle,myslim tym robotnika,zivnostnika,ale v tejto krasnej,hornatej krajine,s vysokym ekonomickym rastom, na vyber nemame.
10.7 2013 11:28
autor: neznámy
Zvláštne - veď na hospodárenie v lesoch dohliada Štátna správa a ta má predsa na každého rovnaký meter /?/.
Teda prečo tie obavy?
19.7 2013 10:33
autor: neznámy
Lebo niekto žijete na Mesiaci a nie na Slovensku.
19.7 2013 18:45
autor: neznámy
Nebuď suchár - myslel som to ironicky!
22.7 2013 9:21
autor: neznámy
Veď škoda, že irónia a nie pravda.
22.7 2013 21:34
autor: neznámy
Všetko treba totálne privatizovať, veď sa len pozrime okolo seba, ako nám privatizovaná krajina priam prekvitá a rastie do blahobytu.
24.7 2013 8:28
autor: neznámy
Mnohým zamestnancom ŠL sa pri slove privatizácia robí zle od žalúdka - veď kto by ich zamestnal /z ich minulosťou/?
29.7 2013 7:49
autor: neznámy
Ja nie som lesník, ani do problematiky hlbšie nevidím, skôr sa ma problém lesov dotýka trochu z inej strany. Vlastním pozemok v intraviláne obce v BB kraji. Uvažujem o stavbe chalupy. Za záhradou je úžasný výhľad na horu. Vždy, keď tam prídem, počúvam od suseda, že hora má osud spečatený, že je možné, že ju vyrúbu, lebo je v súkromných rukách a dáva jej tak 5 rokov. Nemusím hovoriť o tom, že miesto by na malebnosti dramaticky utrpelo. Neviem, či niečo také a v takom rozsahu je na Slovensku možné. Vidím, ako v rôznych oblastiach Slovensko trpí rukami nekompetentných resp. bezduchých a chamtivých ľudí, a to ma trápi.
6.8 2013 10:08
autor: neznámy
Blábol - keby bola v rukách ŠL,už by "nebola".
7.8 2013 15:47
autor: neznámy
Vsetci povecsine sme farizeji, chceme pekne auto drahy dom byt dobry plat kazdy rok an dovolenku k moru drahe dary detom , skoly atd atd, nase ego nam nedovoli pozriet sa do zrkadla , realne sa pozriet na veci, odkial si toto vsetko zasluzime , z coho sa to zaplati? ano niekto podnikavy preda nase lesy aj my sa prizivime ale to uz nevidime , z coho plynu zisky aj do nasich vrecak bez dna , sme chamtivci a nevieme si priznat ze odniekial sa nato musi vziat, vsetko zo vsetkym suvisi, vieme sa iba stazovat ale urobit nieco aby svet bol lepsi nie sme schopni, sme slabi hlupi farizeji .
27.8 2013 19:54
autor: neznámy
Prečo piješ?
1.9 2013 11:32
autor: neznámy
privatizácia = lúpež
Privatizácia nie je liekom na nesprávne hospodárenie za štátnym majetkom. Je to obyčajná lúpež štátneho majetku tými, ktorí majú politické páky, aby si ju presadili. Verejnosť/štát nemá z privatizácie v konečnom dôsledku nič, ibya škodu. Finančné skupiny a mafie už nemajú v tomto štáte pomaly ale isto čo rozkrádať. Keďže nič iné nevedia, je potrebné dohľadať posledné zbytky lukratívneho štátneho majetku. Treba rozdeliť železnice na lukratívnu a nelukratívnu časť a tú zaujímavejšiu následne sprivatizovať za cenu výhodnú pre privatizéra. To isté platí pre lesný majetok štátu. Liečba privatizáciou je ako keď chorého podhodíte supom...
Len tak mimochodom. štátne lesnícke firmy vytvárajú tisícky priamych a ďalšie tisíce dodávateľských pracovných miest, a do štátneho rozpočtu odvádzajú desiatky mil €. Len za posledné 2 roky najväčšia štát. les. firma vyprodukovala zisk vyše 30 mil €. Je teda lesný majetok štátu naozaj až tak zle obhospodarovaný?? Koľko pôjde do štátneho rozpočtu z tohoto zisku po privatizácii?? Nenechajme sa zmanipulovať platenými politckými a novinárskymi prostitútkami..
20.9 2013 13:57
autor: neznámy
30 miliónov zisku je pekná vec,ale v lesných porastoch tejto ´firmy´ VIDITEĽNE chýbajú.
21.9 2013 8:01
autor: neznámy
kto to povoli postavit k muru oproti budem prvi
30.10 2013 7:16
autor: neznámy
Máš smolu - jedno ani druhé neovplyvníš,takže kľudne fetuj ďalej.. .. .
6.11 2013 16:32
autor: neznámy
Mna zaujma, kedy uz konecne dostanem aspom /almuznu/ najom za uzivanie lesov ktore som zdedil po rodicoch, za ktore som pri dedicskom konani musel zaplatit aj napriek tomu ze som zatial z ich akoze vlastnictva nemal ani korunu!!!
22.11 2013 14:34
autor: neznámy
Keď budeš len bedákať /čo ŠL vyhovuje /,tak asi nikdy.
Treba sa trochu posnažiť.
25.11 2013 20:48