Lesmedium

autor: Ján
Ako je to s počtom hlasov v hlasovaní vo výbore spoločenstva, keď v zak. 97/2013 v parag.15 bod 1 je podľa počtu podielov člena v spoločenstve....,alebo sa to upravuje v novej zmluve o založení spoločenstva?

Ďakujem

sekcia: Archívne fórum, 17.6 2013 9:06
autor: neznámy
Výbor pozemkového spoločenstva je kolektívny štatutárny a výkonný orgán, v ktorom má každý jeho člen rovnaký hlas. Výbor tak rozhoduje nadpolovičnou väčšinou z počtu členov výboru uvedeného v zmluve o spoločenstve.
17.6 2013 14:34