Lesmedium

Nový predseda spoločenstva

autor: neznámy
Môže nový výbor rozhodovať za poz.. spoločenstvo, keď nie je zapísaný na lesnom úrade?
sekcia: Archívne fórum, 16.5 2013 19:17
autor: šimon
do momentu ked nie je zapisany v registri .... tak by nemal
16.5 2013 23:24
autor: neznámy
Niekto spoločenstvo zastupovať musí. Rozhodujúce je, aký právny význam má zápis na lesnom úrade, či ide len o evidenčný operát, alebo zápis na lesnom úrade a jeho evidencia je právne záväzná a rozhodujúca. Tu však musí zákon s niečím takýmto počítať a byť vytvorené prechodné obdobie do doby zápisu nového výboru, ktoré po schválení spoločenstvom už je štatutárnym orgánom spoločenstva, aj keď v evidencii lesného úradu ešte nie je. Starý výbor po schválení nového výboru automaticky prichádza o kompetencie, aj keď evidenčne ešte je na lesnom úrade. Ak by bol zápis na lesnom úrade záväzný a rozhodujúci, tak právne nie je v danom (prechodnom) období za spoločenstvo oprávnený konať nikto. Čo je iracionálne a znamenalo by to dva výbory spoločenstva bez kompetencií. Dôležité aj je, ktoré znenie zákona v predmetnom čase bolo účinné. Súčasný zákon o PS a jeho znenie opäť nerieši základné veci, celkovú podstatu a fungovanie PS. Pri praktickej aplikácii je v mnohom nejasnejší ako pôvodný zákon.
17.5 2013 11:10
autor: neznámy
Ešte na upresnenie, aby nevznikol dojem, keď sa zvolí nový výbor, že starému automaticky zanikajú kompetencie. Vzťahuje sa to na zvolené obdobie nového a starého výboru a stav, kedy starému výboru skončil mandát a nový výbor ešte nie aktualizovaný v registri lesného úradu..
17.5 2013 11:39
autor: neznámy
K tomu sa dá dopovedať len toľko, že legislatívci mali záujem na tom, aby si prišiel na svoje štát cez notárske poplatky za overerovanie, za registračné poplatky pri vzniku a pri zmene. Iste každý uzná, že ochromenie činnosti spoločenstva z administratívnych dôvodov pri preberaní jeho oprát alebo aj v iných oblastiach je v porovnaní s plnením štátnej kasy bezvýznamnou epizódou.
20.5 2013 9:28
autor: neznámy
Tieto záležitosti sa riešia v stanovách.
20.5 2013 14:21
autor: neznámy
Nie je povinnosťou tieto veci riešiť v stanovách a otázne je, aká záväznosť je pre lesný úrad, ak by stanovy aj riešili tieto veci. Trošku je aj otázne, prečo PS rieši lesný úrad, trošku sa tým opomína hospodárenie na poľnohospodárskej pôde a akosi sa prioritou stáva len hospodárenie v lesoch.
22.5 2013 12:35
autor: neznámy
Ťažko sa reaguje na diskutujúceho, keď je identifkovateľný iba ako neprihlásený autor.
Tak by som na doplnenie k pôvodnému autorovi chcel dodať, že treba poznať čo sa skrýva pod pojmom správne konanie. To súvisí s prechodom s odstupujúcim a nastupujúcim výborm. A že to trvá nejaký čas a zrejme na to naráža pôvodný autor, čo však asi nebolo iným autorom s výnimkou Šimona známe.
V praktickom živote, ak uzavrie zmluvu o predaji dreva nový výbor ešte pred odklepnutí zaregistrovania a odberateľ zaplatí, nič sa nedeje. Avšak ak nový výbor potrebuje ísť na súd a ešte nie je zaregistrovaný ? Prípadne na súd ide advokát a protistrana napadne jeho legitimitu, lebo ide o poverenie z čias starého výboru? V tom druhom prípade sa možno nič nedeje a poverenie platí. Ale čo ak by sám nový výbor mal záujem na stiahnutí advokáta a nemohol by tak urobiť bez potvrdenia registrácie? Preto som vo svojej predošlej reakcii spomenul ochromenie činnosti spoločenstva.
23.5 2013 13:00
autor: neznámy
nerobte vedu z toho,čo nie je. Spoločenstvo je v prvom rade zoskupenie určitých ľudí,ktorí majú právo toto spoločenstvo vytvoriť.A veci ktoré nerieši nový zákon,sa iste dajú zastrešiť OZ ,OSP,alebo iným právnym predpisom.A ak nie ,práve na to sa vytvárajú stanovy,ktoré riešia a keďže,boli prijaté oprávnenou skupinou,záväzne určité situacie.Verte ,že každý súdca v spore sa prikloní k tomu,na čom sa skupina dohodla,nakoľko je to jej právo /ak nie je to vyslovene v hrubom rozpore so zákonom.
Skôr je tu otázka na §3,ktorý sa mi zdé nezmyselný,nakoľko PS vzniká vlastne jeho založením podľa ods.1 a podľa ods.2 zase vzniká dňom registracie!? Alebo je to hra so slovíčkami založenie a vznik?

Tak isto zrušenie .Ak sa raz zrušilo,tak je zrušené,,ľudia sa rozíjdu a hotovo" Aký to ešte zánik Akurát sa oznámi na register ,že zaniklo rozhodnutím členov,Či azda napriek tomu,že spoločenstvo rozhodne o zániku,úrad bude mať právo ho nevymazať z registra a vlastne bude fungovať ďale?
Podľa mňa LÚ nemá čo rozhodovať o vzniku,či zániku spoločenstva,má ho iba registrovať !!! Mám obavú,že pri bordeli a hlavne neodbornosti,ktorý tam vládne,sa čoskoro dožijeme tak ako v poľovnícstve vytvorenie novej PS trafiky /SPK/
24.5 2013 14:27