Lesmedium

Padané drevo z lesa

autor: Ján
Je možné brať padané drevo...resp. staré drevo ,ked tak do akého priemeru a množstvo...bez povolenia ...alebo s povolením...a kde ho žiadať. poprosim aj nejaký zákon, ktorý tak určuje..ďakujem
sekcia: Archívne fórum, 2.5 2013 14:41
autor: neznámy
načo zákon? Zdravý rozum káže opýtať sa vlastníka, respektíve obhospodarovatela lesa čo a kde môžte a samozrejme začo.
Ak sa o les dakto stará tak nebude problém zistiť kto to je a ísť sa sním dohodnúť. Je ale vela "lesa" o ktoré sa nik nestará ale to neznamená že nieje nikoho a už vôbec že je nás všetkých! Pre políciu, lesnú stráž... sa preukazujete dokladom ktorý vám vystaví ten na koho pozemkoch budete hotovať drevo. Je jedno či leží na zemi a hnije už pár rokov, vám tiež nechodí nik do záhrady na dozber zemiakov bez povolenia.
3.5 2013 11:54
autor: neznámy
Do 1.9.2005 zákon o hospodárení v lesoch 100/1977 Zb. v paragrafe 17 upravoval užívanie lesov občanmi nasledovne:
(1) Každý môže vstupovať na lesné pozemky a do lesných porastov, zbierať pre vlastnú potrebu
lesné plodiny a raždie; pritom je povinný les chrániť, zachovávať v lese potrebnú opatrnosť a nerušiť lesné prostredie.
Tento zákon bol zrušený zákonom 326/2005 Z.z. – zákonom o lesoch.
Ten v paragrafe 30 – využívanie lesa verejnosťou to už upravuje nasledovne:


(1) Každý má právo vstupovať na lesné pozemky.

(2) Pri využívaní lesov verejnosťou je každý povinný chrániť a nenarušovať lesné prostredie, rešpektovať práva a oprávnené záujmy vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa a pokyny obhospodarovateľa lesa, člena lesnej stráže a orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.

Teda toľko zákon. V preklade teda tak, ako Jánov odpovedal neprihlásený autor
3.5 2013 12:54
autor: "lesník"
Tu vyvstáva otázka, či je aj verejnosť ako taká povinná preberať finančnú a inú zodpovednosť za nejakého súkromného a v súčasnom stave i "štátneho" vlastníka lesov, ktorý má minimálne nie zdravý rozum? Napríklad z dôvodu ochrany lesa proti škodcom - ponechávanie atraktívnej hmoty, z dôvodu preťažieb, stúpajúce náklady na "nové" nákladové porasty a súčasne ubúdanie "hrubých ziskových" porastov, čo nie je dlhodobo minimálne finančne únosné a udržateľné z jednostranného pohľadu a možností vlastníkov, obhospodarovateľov a správcov lesa. Gradácia a "zosúkromňovanie" lesov nakoniec po čase zákonite, z pohľadu a prirodzenej potreby spoločnosti, vyvrcholí "zoštátňovaním" nielen súkromných, ale aj "štátnych" lesov. Medzi tým bude ešte všeličo.
3.5 2013 18:38
autor: neznámy
súhlasím s odpovedou"lesníka" a verim,že ten vývoj v spoločnosti k tomu speje!!!
4.5 2013 12:04
autor: neznámy
Akosi neviem nájsť súvis s otázkou položenou Jánom.
5.5 2013 9:43
autor: "lesník"
Vzhľadom na Vašu reakciu, ktorá tiež nemá priamy súvis s položenou otázkou "Jána" a ani na ňu nereaguje, je to v poriadku. Bolo reagované na niečo iné.
V právnom a demokratickom štáte, akým Slovensko určite je, pokiaľ sa reálna krádež (napr. dreva) reálne, teda právne nedokáže, nejde o krádež, lebo krádež nebola preukázaná, aj keď sa stala. Skutok, ktorý sa stal, sa nestal, aj keď sa stal. Stačí aj rozhodnutie kompetentnej osoby, že sa tým zaoberať nebude.
Pri súčasnom znení zákonov je na každom, ako si uváži a rozhodne. Na zadanú tému a následné reakcie sa nedá jednoznačne reagovať, vzhľadom i na beletristické znenia zákonov (čo je napr. oprávnený záujem vlastníka?). Otázka je aj, čo je to povolenie a dovolenie napríklad od toho vlastníka lesa, či skôr lesného pozemku a čo všetko sa do tohto vlastníctva zahŕňa. A čo s hmotou hrúbia v hospodárskych lesoch, ktorá sa účelovo necháva po porastoch? Tu zákony a predpisy, ktoré sa vzťahujú na jej spracovanie a evidenciu sú. A je to v poriadku?! Nie je pre vlastníka niekedy lepšie, keď mu takáto hmota "zmizne"?
5.5 2013 11:08
autor: šimon
myslim, ze na prispevky "lesnika" sa presne hodi to co svojho casu napisal alaveso... teda no coment
5.5 2013 12:31
autor: "lesník"
Občas treba vyskúšať, či ešte niekto a niečo za to stojí. Bohužiaľ a možno už aj našťastie nie. Teda "šimon" máte pravdu, keď no coment, tak no coment, nie coment.
Za viac ako 3 a pol roka, povedzme diskusií na tejto stránke mal možnosť človek spoznať a pochopiť viac vecí ohľadom ľudí a ich správania. Celé toto bolo a je veľmi poučné. Záver celého tohto je, že každý si musí preberať a prebrať zodpovednosť sám za seba. Ak chce niekto relevantné a kompetentné odpovede, treba priamo osloviť kompetentných ľudí. Na to sú a na to ich máme. Pekný deň.
5.5 2013 14:57
autor: neznámy
Je Ján skutočnou osobou alebo len virtuálnou, teda vymyslenou administrátorom, aby reč nestála? Tak mi to vychádza, že asi viruálnou, aj keď nemusí pochádzať z dielne administrátora. A preto si dovolím využiť priestor na zareagovanie na "lesníka".
Lesník, oprávnene sa smeješ, alebo plačeš nad tým, že naše zákony sú beletriou. Že umožňujú, aby benevolencia zopovedných mohla prekvitať.
Avšak, ani na základe toho z hľadiska formálnej logiky sa nedá dôjsť k uzáveru, že pri súčasnom znení zákonov je na každom ako si uváži a rozhodne. Totiž človek vždy koná, ako si uváži a rozhodne podľa svojich schopností a danností. Ak kradne, nie preto, že mu to umožňuje benevolencia zákona a či úradníkov, ale že muto dovoľuje jeho svedomie. Krádež vždy zostane krádežou, bez ohľadu na to, či bola alebo nebola dokázaná.
7.5 2013 10:07
autor: "lesník"
Osobne súhlasím s Vami, hlavne s Vašou poslednou vetou. Bohužiaľ, každodenný život a príklady našich elít preukazujú niečo iné. Z pohľadu reálnej spravodlivosti je aj nespravodlivé, ak skutočný zlodej pokiaľ sa mu nepreukáže vina je automaticky nevinný a je na úrovni "nevinných" ľudí, čo nekradnú, lebo osobnostne na to od prírody jednoducho nemajú. Ak je nejaký akt "spravodlivosti", tak do doby preukázania skutočnosti viny či neviny, má byť človek ani vinný, ani nevinný. Jednoducho do tej doby má byť stav neutrality. Moja reakcia bola preto taká, aká bola, lebo som si na len spomenul, kto tvorí tie zákony (ich znenia), kto ich schvaľuje a ako sa tieto osoby samé stavajú a dodržujú to, čo si sami vymysleli a schválili a čo vyžadujú od iných, tých akože im podriadených. Na osobu "Jána" a zadanej témy sa osobne vyjadrovať nebudem. Myslím, že vie o tejto veci viac, ale zadaná téma je určite na veľmi veľké pováženie a vysvetľovanie. Je správne, že bola zadaná. Nie je to také ľahké a jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Osobne by som bol rád, keby mi v tejto súvislosti niekto naozaj riadne vysvetlil, čo všetko sa vťahuje do vlastníctva a vlastníckeho práva vlastníka lesného pozemku. Už dávnejšie sa vynorila otázka, či vlastník lesného pozemku je aj konkrétnym vlastníkov nejakého biotopu, napríklad európskeho významu. Ako to je? Vlastník má práva a povinnosti. Otázkou je, kde sú tie hranice práv, povinnosti a zodpovednosti vo vzťahu vlastník - verejnosť, verejnosť - vlastník.
7.5 2013 10:46
autor: alaveso
Na polozenu otazku bolo jasne a vystizne odpovedane neprihlasenym a nasledne Vladom, dalsia dalsia diskusia k tejto otazke sa neda ani komentovat. bla, bla. Kto nepochopil nech si zalozi vlastne diskusne forum "volnomyslienkarstvo"
11.5 2013 20:49
autor: "lesník"
Nebolo riadne zodpovedané na nič. Presne vymenujte čo je predmetom vlastníctva a vlastníckeho práva vlastníka lesného pozemku? Sú práva a povinnosti. Voľnomyšlienkárstvo je prirodzenou súčasťou dnešnej doby, stačí počúvať politikov, poslancov, prečítať si stanoviská nejakého štátneho úradu, súdne rozhodnutia, Vaše i moje reakcie, znenia predpisov, reklamy v obchodoch, v médiách a pod. Je demokracia, každý si myslí, že si môže robiť čo chce, čo je aj pravda. A stále platí, čo nie je zakázané, je dovolené. Pre každého je zakázané to, čo si sám zakáže.
A nedá mi to bla, bla, bla. Prečo sa ponecháva i spracovateľná hmota hrúbia po porastoch po čerstvej ťažbe a necháva sa na množenie škodcov? Oprávnený záujem vlastníka? Je to plošný problém a i prostredníctvom špehovania tejto stránky vedia o tom všetci. P.S.: Dôležitý je vlastník a jeho záujem, tak ako sa tvrdí i pri tejto téme. Na čo zákony! Však?!
12.5 2013 13:19
autor: neznámy
Státne lesy SR sú vo vlastnictve štátu, teda nás občanov SR. Ak mám pravdu, potom platí že ak v primeranej miere si z lesa v takomto vlastnictve vynesiem staré haluzy, alebo zvyšky odrezkov (napr. o priemere max. 7 cm) a nespôsobím tým lesu v našom vlastnictve žiadnu škodu, nič som neukradol a nikoho som nepoškodil. Samozrejme iná situácia nastane, ak sa naše lesy dostanú do rúk nadnárodných finančných zoskupení. Zákony by sa mali stavať tak, aby boli múdre, teda celospoločenský prijateľné a aby ich bolo možné aj v praxi ekonomicky dodržiavať. Ak má zákon slúžiť úzkej privilégovanej vrstve, potom treba takýto zákon v zárodku zastaviť. Trebalo by samozrejme uviesť príklad. Teda ak si vlastník alebo správca niečo v lese pripravy, nech by to bolo aj do 7cm v priemere a ja mu to rozoberiem pre moju vlastnú potrebu, je to krádež a hodnota škody sa násobí hodnotou jeho práce a prípadnej materiálnej ujmy spojenej so zmiznutím pripravenej hromady dreva.
20.9 2013 17:29