Lesmedium

Parafínovanie stromov - opatrenia v ochrane lesa (škodcovia sadeníc)

autor: "lesník"
Mohol by niekto z odborníkov, nám laickej verejnosti, popísať o tom niečo? Vrátane niečoho o výrobcoch prostriedkov na aplikáciu, o prostriedkoch na aplikáciu, spôsobe aplikácie, účinnosti a účinku, kontrole účinnosti, dlhodobej neškodnosti, doterajších skúsenostiach a pod. Na oplátku vám niečo napíšem ako sa odkôrňujú pne, aby sa predišlo premnoženiu druhu Hylobius abietis a kto to v minulosti fyzicky vykonával a za aké peniaze.
sekcia: Archívne fórum, 7.3 2013 21:20
autor: "lesník"
A to najhlavnejšie. Kto to fyzicky realizuje alebo by mal realizovať a za akú cenu (napr. na nejakú technickú jednotku a spôsob výpočtu ceny)?
7.3 2013 21:38