Lesmedium

užívanie lesa

autor: neznámy
Ak súkromný les bol daný do užívania urbáru, koho žiadať o jeho vydanie? Štátne lesy alebo urbár? Môže urbár užívať les, ktorý mu nepatrí len na základe dohody o odovzdaní?
sekcia: Archívne fórum, 7.3 2013 12:37
autor: neznámy
štátne lesy vydávajú lesy vlastníkom, takže pochybujem že by vydali súkromný les urbáru, musela by tam byť súčasne dohoda s vlastníkom. Niekto predsa musel dokladovať vlastníctvo k lesu aby ho štát vydal.
Ak žiadate o vydanie tak zrejme štátne lesy (ak by ho aj urbár mal v užívaní tak isto nie vo vlastníctve).
8.3 2013 7:47
autor: Vlado G
Tiež podporujem domienku neprihláseného z 8.3.2013 7:47.
Je možné, že autor má uvedený parcelu na svojom liste vlastníctva, aj keď je to súčasť urbáru a kataster sa o tom na liste vlastníctva nezmieňuje.
Ak mám pravdu, tak potom na liste vlastníctva je uvedená značná časť spoluvlastníkov a autor je v omyle, že je vlastníkom somostataného lesa.
11.3 2013 13:02