Lesmedium

Otázka pre neodborníkov: Kde zavesiť - umiestniť odparník?

autor: "lesník"
STN 48 2711 - účinnosť október/2012

6.2. Feromónové lapače

b, účinná plocha nárazových lapačov má byť vo výške od 1,5 do 2,0 m nad zemou tak, aby bol odparník umiestnený vo výške 1,3 m

(pozn. definícia prebratá z STN 48 2711 - účinnosť máj/1997, bod 5.1.1. písm. c; definícia sa preberá a nájdeme ju i na iných náležitostiach)

Kde sa v zmysle STN umiestňuje odparník napr. pri nárazovom lapači typu Theysohn?

sekcia: Archívne fórum, 6.3 2013 19:09
autor: neznámy
Osobne si myslim, že s tou STN to netreba brať až tak vážne. Z dôvodu:
1) STN pokiaľ sa nemýlim už nie sú právne záväzné
2) Štátna správa kontroluje, či sú lapače inštalované a je v nich návnada, nestretol som sa s tým,, že by kontrolovali osadenie podľa STN
3) takýchto blbín je v novej STN viac - viď odporúčané množstvo lapačov
7.3 2013 6:38
autor: neznámy
odkedy sme skušobne, po skúsenostiach horárov z Kysúc, skončili s lapačmi tak sme prestali mať neustále kolieska ohnísk v okolí lapačov.
Možné dôvody:
1.sústredenie lykožrúta a rozptyl návnady vetrom...
2. keby to tak fungovalo ako deklarujú tak za tie roky čo sa to používa by už hádam aj vyhynul :-)
7.3 2013 7:32
autor: "lesník"
1. Kto zrušil a na základe čoho platnosť technických noriem (nielen tejto)?
2. Načo sú technické normy?
3. Otázka znela, kde umiestniť odparník na základe STN.
Poznámka: Ohľadom opatrení a činností v ochrane lesa v súvislosti s podkôrnikovitými - prevencia, kontrola, priama ochrana a boj, je to na veľmi dlho. Pravdou je, že nesprávnym, nevhodným a možno aj zbytočným umiestnením lapača môžeme lykožrúta sústrediť a len napomôžeme jeho množeniu a vytváraniu ohnísk. Množeniu lykožrúta a iných škodcov (napr. škodcovia sadeníc) sa napomáha tiež nie spôsobnou ťažbou a ponechávaním atraktívnej hmoty na množenie hmyzu, napríklad i ťažbou potencionálnych chrobačiarov, otváraním porastov a porastových stien.
4. Poznámka k norme STN 48 2711 - účinnosť máj/1997 - platnej do účinnosti novej STN (v novom znení niečo také chýba).
Z normy - články 4.1. a 4.2. sú záväzné na základe požiadavky MŽP SR a MP SR.
4.1. Prevencia proti lykožrútovi smrekovému
a, spracovanie všetkého dreva vhodného na vývoj a množenie lykožrúta smrekového (vetrové a snehové polomy) a včasné odstránenie ním napadnutého materiálu (chrobačiare)
b, kontrola stavu lykožrúta podľa predpísanej metodiky
c, sústredenie a likvidácia lykožrúta smrekového v ohniskách žeru
4.2. Prevencia proti lykožrútovi lesklému
V preventívnych opatreniach platia všeobecne rovnaké zásady ako pri lykožrútovi smrekovom.
5. Predmetná STN je obrazom kvality a odbornosti odborníkov NLC a lesníckeho výskumu (nie len); inštitúcia(e) podriadená a zriadená ústredným orgánom štátnej správy.
6. Kto má z celospoločenského pohľadu SR komplexne riadiť a organizovať "ochranu lesov" a životného prostredia?!
7.3 2013 8:35
autor: neznámy
lesník
Právna záväznosť STN
http://www.els.webzdarma.cz/zavaznost.html

Súhlasím s tebou v tom, že STN je vyhotovená veľmi podivne, ľudmi, ktorí z môjho pohľadu majú minimálne skúsenosti z vonkajšej prevádzky a nechápu dôsledky umiestnenia príliš veľkého množstva lapačov do blízkosti porastov.
Ďalšia vec je, že lapače ako také majú len kontrolný charakter a ich účinnosť sa pohybuje do 30 %. Zvyšných 70 % naletí na prvú porastovú stenu v okolí lapača, alebo bariéry a chrumká....
7.3 2013 13:01
autor: "lesník"
Môj osobný názor na lapače je taký, že môžu a sú len súčasťou opatrení v ochrane lesa (kontrola, ale i priama eliminácia a znižovanie počtu populácie lykožrúta), ale samé o sebe určite neriešia nič. K právnej záväznosti STN len toľko, že sú stále súčasťou právneho systému SR. Ku konkrétnej STN 48 2711 môžeme uviesť napr. právnu následnosť a náväznosť: zákon č. 460/1992 Zb. (napr. čl. 13, ods. 1, písm. a,) - zákon č. 326/2005 Z.z. (§ 28, § 66 písm. h,) - vyhláška č. 453/2006 Z.z. (§ 43, ods. 4) - STN 48 2711. Ak by sme sa strikne držali "slovíčok", tak náš právny systém je v súčasnosti tak-nejak na úrovni "konskej hovädziny". A to nehovoriac o zákone č. 543/2002 Z.z., ktorý v mnohom neguje sám seba. Toto všetko chce začať od začiatku, od nuly.
7.3 2013 13:21