Lesmedium

urbar

autor: lesak
chcel by som sa opitat ked sa zvolil novy vybor do pozemkoveho spolocenstva a od stareho vyboru nemaju prevzate papiere dokumenty taha sa to rok teraz je to nasude moze ten novy vybor vykonavat tazbu dreva
sekcia: Archívne fórum, 24.2 2013 9:48
autor: raroh
evidenciu hospodarenia by mal mat OLH.a On povoluje tazbu..z hladiska lesnickeho nevidim prekazku.
24.2 2013 21:39
autor: Jozef1
Ak bol právoplatne zvolený nový výbor v pozemkovom spoločenstve s právnou subjektivitou, je od dňa účinnosti tohto zvolenia novým štatutárnym a výkonným orgánom spoločenstva. Predošlý výbor je povinný odovzdať všetku agendu novému výboru. Pokiaľ ju odovzdať nemieni, je potrebné sa vo veci obrátiť na súd. Zvyčajne starý výbor nechce odovzdať vedenie spoločenstva novému výboru z dôvodu neuznania jeho právoplatnosti. Ak právoplatnosť nového výboru posudzuje súd v súdnom konaní je možné požiadať súd o vydanie predbežného opatrenia vo veci. Pre OLH je dôležité s kým ma vlastne v spoločenstve komunikovať.. V zásade však ako tretia osoba vychádza z údajov registra pozemkových spoločenstiev, či právoplatného súdneho rozhodnutia.
26.2 2013 11:39
autor: taxus
mal by zabezpečiť prípadnú asanáciu čerstvého kalamitného dreva , hlavne ihličnatého- ťažba je jeden zo spôsobov........... a z ďaľších činností aj práce súvisiace so zabezpečením mladých lesných porastov
27.2 2013 17:44