Lesmedium

zápis podielov v spoločnej nehnuteľnosti na LV

autor: šimon
Pozdravujem,

vie mi niekto povedať kde sa píše - v ktorom zákone, alebo predpise - o tom, že pri zápise vlastníctva spoločnej nehnuteľnosti musia byť v časti B na LV uvedení konkrétní spoluvlastníci (konkrétne mená) jednotlivých podielov ? A teda, ak je v časti B ako vlastník uvedený subjekt napr. Urbariát XY v Hornom Dolnom, tak je to nesprávny zápis.

Samozrejme, že je správne, že tam musia byť tie mená, o tom niet pochýb, chcem len vedieť kde sa to píše, že to tak má byť. Ďakujem.

sekcia: Archívne fórum, 5.11 2012 11:03
autor: Vlado G
Šimon,
aj by som ti odpovedal, ale presvedčil si ma, že o moju odpoveď nebudeš stáť.
Preto som ticho. Napriek tomu som však zvedavý, či dostaneš nejaké reakcie na túto otázku.
A želal by som si, aby to bola odpoveď fundovaná.
6.11 2012 8:49
autor: šimon
Vlado,
to kde si nabral, že o tvoju (tykám ti aj keď podľa fotky na blogu v Sme si odo mňa starší) odpoveď nebudem stáť ????
Nič-menej ak som sa Ťa nejakým spôsobom dotkol, hlboko sa ospravedlňujem.
Ináč toto som ešte na žiadnom fóre nezažil....že viem, ale nepoviem...:-)))
Pekný deň
6.11 2012 10:32
autor: Jozef1
Zápis vlastníctva do katastra nehnuteľností upravuje katastrálny zákon. Ten pri povoľovaní zápisu ustanovuje podmienku deklarovania vlastníctva k nehnuteľnosti. V prípade spoločnej nehnuteľnosti podľa zákona č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách ide o pozemky v podielovom spoluvlastníctve. Toto spoluvlastníctvo bolo riešené historickou právnou úpravou, ktorú zákon č. 181/1995 Z.z. ju uvádza v odkazoch k § 2 tohto zákona. V zmysle nej bývalé urbárske a podobné spoločnosti neboli vlastníkmi nimi spravovaných pozemkov.
13.11 2012 11:07
autor: Vlado G
Odpoveď Šimonovi.
Nedotkol si sa ma a nemusíš sa mi ospravedlňovať.
Vychádzal som z toho, že by si už bol predtým nejako zareagoval na reakcie, ktorými som reagoval na tvoju. Respektíve, že by si bol nejako reagoval na moje názory k novému zákonu o pozemkových spoločenstvách, na ktorý si práve ty v tomto fóre upozornil. Preto som usúdil, že som asi pre teba nezaujímavý.
A na doplnenie informácie od Jozefa.
Má pravdu pokiaľ ide o zápis do katastra nehnuteľnosti. (Zákon 160/1995). Ale ty si sa pýtal, čo musí byť uvedené v časti B listu vlastníctva.
Povedal by som, že došlo ku kuriozite a nie je to ustanovené nikde. Nech som čítal ako čítal, v zákone v katastrálnom zákone som to nenašiel.
Do 31.3.2009 ešte platila vyhláška katastra 79/1996 uverejnená v zbierke zákonov a tá aj obsahovala akú má list vlastníctva skladbu. Niekde okolo paragrafu 16. Bola novelizovaná 4 krát, ale stále to obsahovala, až kým nebola zrušená.
Zostáva už iba dedukovať, že B časť má obsahovať údaje o vlastníctve,
ktoré sa zapisujú do katastra.
13.11 2012 11:43
autor: šimon
páni vďaka za vaše reakcie, vyhodnotil som si to tak ako to píše Jozef1. Myslím, že jeho odpoveď celkom jednoduchým spôsobom dáva odpoveď na otázku prečo nemôže byť v časti B na LV uvedený vlastník s názvom napr. Bývali urbarialisti XY, ale musia tam byť konkrétne mená.
13.11 2012 12:54