Lesmedium

Pozvánka na míting drevorubačov

autor: Vass Jozef
Pozvánka na verejný míting všetkých ľudí pracujúcich v lesnom hospodárstve. Páni drevorubači a ľudia pracujúci v lesnom hospodárstve ,zdôrazňujem, všetci ľudia. Na schôdzi v B.Belej sme dospeli k názoru,že už je čas verejne vysloviť nespokojnosť nad súčasným ekonomickým a sociálnym stavom v lesnom hospodárstve. Míting sa sa bude konať v Čiernom Balogu -skanzen- 7.11.2012.o10,00hod. Otvoreným listom sme pozvali kompetentné orgány a prizvali média .Vaša účasť je potrebná na spustenie lavíny ,na presadenie našich cieľov. Lesu zdar. Jozef.
sekcia: Archívne fórum, 27.10 2012 17:38
autor: Maco66
A čo idete riešit?Za celý tento stav a ceny za ake robime sme zodpovedny my-Ludia pracujuci v lese.My sme si tie ceny p......li.Ale pridem
27.10 2012 20:59
autor: lkt 2
Jozo co ides riešit ceny ket sam ničiš ceny u Pavlika
29.10 2012 18:31
autor: Vass Jozef
Pan ale možno aj pani lkt2. Ťažko Vás osloviť vaším pohlavím , keď sa hanbíte, ale možno aj bojíte podpísať. Ak máte na mňa niečo osobné, tak mi to povedzte do očí. Jozef
29.10 2012 21:47
autor: Boris Pekarovič
Vyzývam ako vedúci Lesníckeho skanzenu pána Jozefa - oznamovateľa výzvy - aby sa mi ozval na tel. 0918333401 alebo mailom na skanzen@lesy.sk pretože o ním plánovanej akcii nevieme nič a preto ak sa uskutoční bez nášho súhlasu, budeme postupovať podľa zákona. Lesnícky skanzen je majetkom Lesov SR, š.p. B. Bystrica a akcie v ňom zásadne podliehajú koordinácii so spravovateľom skanzenu - Odštepným závodom v Čiernom Balogu.
Zas nejaká slovenská partizánčina???
30.10 2012 9:54
autor: "lesník"
Nezavádzajte. Je to vlastníctvo a majetok Slovenskej republiky. Lesy SR, š.p. Banská Bystrica sú len správcom majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky. Napríklad, máte povolenie od pozostalých zverejňovať v skanzene mená osôb, čo zahynuli v lesoch na Slovensku (i v Lesoch SR, š.p.) pri svojej práci? Veď o život prichádzajú práve i pre politiku vedenia tohto podniku a táto akcia je i o tom. Ďalej radšej bez komentára, hlavne z dôvodu, ako predstavitelia Lesov SR, š.p. dodržujú zákony a "dobré mravy". Bolo by dobré, keby sa predstavitelia Lesov SR, š.p. nevyhovárali, pre dnešný stav v tomto podniku, že táto organizácia bola od začiatku zle nastavená. Vedenia tohto podniku od začiatku nerešpektovali vlastnú organizáciu, jej štatút a poslanie. Súčasný stav nemá absolútne nič spoločné s tým, ako mal a má fungovať tento podnik. A bolo by dobré, keby ste svorne a verejne vyhlásili Etický kódex za zdrap papiera, ktorým aj v skutočnosti je, lebo ste ho ním (všetci) aj urobili. Tak, ako sa už niekto vyjadril, "lesu zbohom".
30.10 2012 14:43