Lesmedium

Forum ....

autor: Ing. Jozef Hano
Škoda , ze naši chlapi strácajú záujem o aktuálne problémy a neprejavujú aktivitu . Chápem to veď po márnych volaniach ,aby sa vyriešilo spravodlivé odmeňovanie na živnosť v LH , márnom oslovovaní kompetentných a klopaní na dvere všemocných sú teraz v apatií . Ale pýtam sa dokedy budeme trpieť nezáujem kompetentných . Treba pristúpiť k radikalnejším činom , ktoré pohnú našich mocných úradníkov k činu , aby aj prostý človek mohol slušne žiť za adekvátnu odmenu nasadzoval svoj život a zdravie v nebezpečnom povolaní pri používaní svojich vyrobných prostriedkov , takto tvoril nemalý zisk pre štátneho molocha .
sekcia: Archívne fórum, 5.10 2012 9:18
autor: "lesník"
Myslím, že ste už pochopili skutočný záujem "lesníckych osobností" o lesy, lesníctvo a prácu v lesoch. Komunikácia s nimi nemá význam. Nikdy nemali záujem a neplnili si svoje pracovné povinnosti v záujme spoločnosti. Preto tieto problémy.
V prípade záujmu niektorých osôb o úplné odstránenie našich lesníckych diskusií z internetu, ktoré boli na tejto stránke a boli vymazané (za vymazanie príspevkov pod "lesník" ďakujem, mali byť vymazané už dávno), je v takomto prípade potrebné zabezpečiť ich úplné odstránenie z internetu. Na internete stále "visia". Stačí si napríklad do vyhliadávača zadať "lesmedium čiarový rozhodca" a vyhľadá tému "Ziadame odstupenie z funkcie pana Novotneho", ktorá bola zo stránky www.lesmedium.sk vymazaná ešte na začiatku roka 2010, nakrátko po jej zadaní. Môžete zmazať i tento príspevok. Ďakujem(e).
7.10 2012 20:35
autor: case
Ja nechápem tomuto úžastnému novému systému "verejného obstarávania"...To normálny človek nemôže vymyslieť! Toľko všelijakých potrvdení a samozrejme kolkov,to neni asi nikde. Nehovorím o zložení finančnej zábezpeky. A keď to človek krvopotne všetko absolvuje,prihlási sa do verejnej súťaže,nemá nikde ale vôbec nikde garantované, že bude robiť. Potom nasleduje to,čo z celého srdca neznášam"podliezanie cien".Robiť bude ten,kto najviac podlezie nápočet. Beztak sú tie nápočty ozaj žalostné a toto máme ešte podliezať???Nikdy!!!!Chlapi zobuďme sa,nerobme to. A tí,ktorí to robia,nech robia. Od rána do tmy a sú radi,že zarobia na naftu....To je môj názor a verím,že som nie som sám.
10.10 2012 20:34
autor: Ing. Jozef Hano
Chcú Lesy šp. SR so sídlom v B.B. zlikvidovať živnostenský stav a SZČO podnikajúcich v LH SR?!
Podľa pripomienok členov Zpžlh z oblasti Hronu a časti Nitry na oblastnej schôdzi nášho Združenia konanej 13.10.12 , v Banskej Belej to vypadá , že áno . Určite aj vám su známe nové podmienky pre účasť vo Verejnom Obstaravaní pre práce v lesníckych činnostiach pre Lesy šp. SR. ,B.B. Tieto podmienky sú jednostranne vypracované tak , aby ŠL mali v každom prípade zisk a vypadá to tak ,ako keby vykonávali úžeru na jednoduchých živnostníkoch , ktorí ak nechcú ísť na úrad práce na podporu tak tieto urážajúce podmienky prijímajú a nasadzujú svoje zdravie , život a svoj majetok do takýchto nehumánnych zmlúv .
Čo nás trápi ?
Vprvom rade zloženie finančnej zábezpeky , aby sa naši živnostníci vôbec mohli zúčastniť vo Verejnom obstaravaní . Výška sumy sa pohybuje podľa množstva prác na ktorom sa chcú zúčastniť je to od cca1800 e až do 10-tok tisíce .Túto podmienku považujeme za úžeru zo strany monopolných ŠL na dané práce . Vlastne tak účastník VO jednoducho bude minimálne rok , alebo 4-roky po úspešnom konaní VO v ramci rámcovej zmluvy dotovať svojími finančnými prostriedkami ŠL šp. B.B. Veď to je postavené na hlavu , tieto takto viazané fin. prostr. budú jednoducho danej úspešnej firme chýbať na prevádzku , či opravu , alebo pre náhradné diely , alebo pre použitie na výbavu pracovníkov prostriedkami pre OBZP . Samozrejme vieme podľa doterajších skúseností , že prvá splatná faktúra príde na účet jednotlivým podnikateľským subjektom až najskôr po 2,5 mesiaci to jest po 15.3. v danom roku , uvedená suma bude jednoznačne chýbať . Myslíte si , že jednoduchý živnostník ma peniaze v takej výške pri takej odplate za svoju ťažkú život a zdravie ohrozujúcu prácu ? Potom ďalej ako je možné aby živnostník preukazoval množstvom byrokratických papierov , že vlastní uvedené tecchnológie a stroje , či počet dostatočne vzdelaného personálu , ale už sro-čka to nieje povinná dokladovať?! Čiže zas budú uvedené subjekty zamestnávať živnostníkov s ich vybavením za ešte úbohejšiu cenu ako bola vysúťažená ?! Dokedy to budeme znášať ? . Neuvedomuje si Lesy š.p., že dochádza k diskriminácií živnostníkov a k ich postupnej likvidácií . Nevytvoril sa minuloročný zisk ŠL na chrbtoch živnostníkov ? Veď od roku 2008 išla cena za vykonanú prácu takmer o 25% dole . Už nie je kde ustupovať . Možno to neviete , ale čistý príjem živnostníka lese je na úrovni životného minima a to je denno denne vystavený nepriazni počasia Lesy š.p. , ho dennodenne núti porušiavať predpisy o OBZP , lebo pri ich dodržiavaní by nezarobil ani na životné minimum , ´dalej je nútený používať zastaralú techniku , lebo za 20-rokov poctivej práce v lese si nemohol na základe zlého ohodnotenia práce vytvoriť fond na obnovu svojich výrobných prostriedkov . Myslíte si , že v súčastnosti sa používa technika na úrovni doby , že neškodí toľkoomielanému životnému prostrediu ? Kde je tu toľkokrát spomínaný socialny zmier , nebude za týchto podmienok vyhrotený ? Nie je treba kompetentným z Lesy šp. prísť medzi nás vypočuť si názory a snažiť sa vzájomne dohodnúť ? ! Je lepšie riešenie sa vyhrážaním , že zavoláme toho a toho a nech sú domáce doliny hladné a bez príjmu finančných , alebo navrhujeme nasledovné :
- žiadame, aby naši zákonodarci zmenili podmienky VO na bývalé výberové konania , ktoré lepšie zodpovedali podnikateľskému prostrediu v LH .
- aby ŠL požívali na nápočet cien mzdové tarify na úrovni doby.
- aby pracovníci Inšpektorátu bezpečtnosti práce častejšie preverovali firmy či dodržujú platné normy OBZP a samozrejme aj z hľadiska zamesstnanosti .
- aby výberové konania boli jednoduchšie a transparentné , a bola spätná väzba pri vyhodnocovaní ponúk aj pre neúspešné subjekty .
- Pri vyhodnocovaní ponúk vo výberovom konaní zabezpečiť dôslednú kontrolu materialneho a tecnického či ľudského zdroja účastníkov konania.
- A samozrejme dôsledným dodržiavaním podmienok zmluvy zo strany ŠL čo sa týka časového harmonogramu prác v jednotlivých lesníckych činnostiach .
Len po vzájomnom porozumení sa môže na plniť to krásne Lesu Zdar !
17.10 2012 10:15